VAŽNE INFORMACIJE
-ZAŠTITA PODATAKA O LIČNOSTI-

PODACI O RUKOVAOCU:

DOO BB MINAQUA NOVI SAD
Sedište: Novi Sad, Futoški put 93b
MB: 08040800
PIB: 100448742
kontakt podaci rukovaoca: telefon 021/679-1116
e-mail adresa: pravnik@bbminaqua.com
Ovlašćeno lice za zaštitu podataka: Danijela Blagojević

Molimo vas da pažljivo pročitate Politiku privatnosti koja sledi, kako biste razumeli kako koristimo i štitimo informacije i podatke koje nam pružate. Hvala!

POLITIKA PRIVATNOSTI

Podaci koji se prikupljaju:

* Internet stranica korzons.rs prikuplja podatke o IP adresama korisnika i isti se obrađuju putem Google analitike, isključivo u statističke svrhe za potrebe vlasnika internet stranice.

Sve o načinu korišćenja IP adresa korisnika možete videti na internet stranici https://www.google.com/analytics/.

* Internet stranica korzons.rs koristi Cookies (“kolačiće”). Cookie je tekstualni fajl koji se čuva lokalno na Vašem računaru i koji omogućava prepoznavanje korisnika koji se vratio na internet stranicu, a radi praćenja i analize poseta internet stranici u cilju optimizacije internet stranice privrednog društva. Lični podaci u ovom slučaju nisu sačuvani, te se ove informacije ne mogu koristiti za ličnu identifikaciju.

Korišćenje kolačića je standardna praksa na Internetu i većina pretraživača je podešena tako da autoatski prihvata kolačiće.

Međutim, Vi uvek možete odlučiti da želite da prestanete da ih koristite. Možete ih jednostavno ručno obrisati ili svoj pretraživač posebno podesiti za rad sa kolačićima. Za ove procedure pogledajte dokumentaciju ili Help/Pomoć sekciju Vašeg pretraživača. Na našem sajtu koristimo kolačiće / cookies isključivo kako bismo Vam omogućili bolji kvalitet interakcije sa našim sajtom.

Podaci koji se ne prikupljaju:

Internet stranica korzons.rs ne prikuplja niti obrađuje podatke o ličnosti koji otkrivaju rasno ili etičko poreklo, političko opredeljenje, verska ili filozofska ubeđenja ili pripadnost sindikatu, niti prikuplja i obrađuje genetske podatke, biometrijske podatke u svrhu identifikacije fizičkog lica, podatke o zdravstvenom stanju ili podatke o seksualnom životu ili seksualnoj orijentaciji fizičkog lica.

Internet stranica korzons.rs ne prikuplja niti obrađuje podatke koji se odnose na krivičnu i prekršajnu osuđivanost ili sa njima povezanim zaštitnim merama.
Internet stranica korzons.rs ne prikuplja niti obrađuje ni druge podatke, osim podataka navedeni u odeljku „podaci koje se obrađuju“.

Internet stranica korzons.rs u svom radu koristi Events Manager free version, kojim ne prikuplja podatke.

Linkovi:

Internet stranica korzons.rs sadrži linkove koji ovu stranicu povezuju sa drugim internet stranicama. DOO BB MINAQUA NOVI SAD ne odgovara za sadržinu bilo koje povezane internet stranice, niti za politiku privatnosti ili bezbednost ovih internet stranica.

Internet stranica korzons.rs sadrži linkove ka socijalnim mrežama. Molimo Vas da obratite pažnju na politiku privatnosti plugin super socilizer-a, što možete uraditi putem linka http://support.heateor.com/gdpr-and-our-plugins/ .

Pravni osnov za prikupljanje podataka:

Internet stranica korzons.rs prikuplja podatke o ličnosti po osnovu člana 12** stav 1. tačka 3) Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, odnosno na osnovu člana 6. stav 1 tačka đ) Opšte uredbe o zaštiti podataka.

Svrha obrade podataka:

Svrha obrade podataka su praćenje i analiza posete interent stranici, u cilju prikupljanja statističkih podataka za potrebe rukovaoca, radi poboljšanja kvaliteta pružanja usluga privrednog društva.

Kategorija korisnika:

Internet stranica korzons.rs prikuplja podatke od svih posetilaca sajta.

Deljenje podataka:

Internet stranica korzons.rs ne prosleđuje Vaše prikupljene podatke trećim licima.

Rok čuvanja prikupljenih podataka/kriterijumi za određivanje roka:

Prikupljeni podaci čuvaju se od strane Google analitike, u trajanju od mesec dana, za potrebe statistike.

x x x

Za sve dodatne informacije, molimo Vas da se obratite rukovaocu podacima, pismenim putem na adresu rukovaoca, ili usmenim putem, pozivajući ovlašćeno lice rukovaoca.

Potrudićemo se da odgovorimo na sva Vaša pitanja.