Pravila ponašanja u Korzo parku:

 • Kupovinom ulaznice ili dolaskom na rođendan u Korzo park,roditelj, staratelj ili pratilac je saglasan sa pravilima Korzo parka.
 • Prisustvo roditelja, staratelja ili pratioca maloletnog deteta, je obavezno za vreme korišćenja kapaciteta Korzo parka.
 • Deca koja nisu samostalna moraju u prostoru za igru biti sa svojim roditeljima, starateljima ili pratiocima.
 • Korzo park nije odgovoran za sigurnost i povrede korisnika Korzo parka. Svaki roditelj, odnosno staratelj ili pratilac je odgovoran za svoje dete prilikom korišćenja svih rekvizita
  postavljenih u korzo parku a namenjenih igri i zabavi.
 • Molimo korisnike da brinu o svojim stvarima, jer Korzo park ne snosi odgovornost za nestanak istih.
 • U Korzo park je dozvoljeno unositi hranu i piće, ali zabranjeno koriščenje hrane i pića na dečijim rekvizitima.
 • Dozvoljeno je uvođenje kučića na povodcu, dok veći psi mogu na povodcu sa korpom, i to samo, na otvoreni deo Korzo parka.
 • Molimo korisnike Korzo park da prostor koriste sa punom pažnjom i da za sobom ostave uredan i čist prostor, baš kao što su ga i zatekli.
 • Korzo park zadržava pravo da zamoli svakoga, ko se ne pridržava pravila ponašanja, da napusti prostor.